• LOA KÉO BOBOS FX-V

    FX-V

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 200W-400W
    Kích thước loa: 43.5*40*74
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS FX-II

    FX-II

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 220W-440W
    Kích thước loa: 44.5*51*98
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS FX-I

    FX-I

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 250W-500W
    Loa Bass 4 tấc đôi
    Kích thước loa: 45*44*152
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN BX-4

    BX-4

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 220W-440W
    Loa 2 tấc 4 Bass
    Kích thước loa: 49*45*86
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN BX-2

    BX-2

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 300W-600W
    Loa 4 tấc bass đôi
    Kích thước loa: 45*44.5*132
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN FX-IX

    FX-IX

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 240W-720W
    Loa 4 tấc bass đôi
    Kích thước loa: 90*44*77.5
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN FX-VIII

    FX-VIII

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 260W-780W
    4 Loa Bass 25 cm
    Kích thước loa: 57.5*47.5*97
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

  • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN Q9

    Q9

    Chất liệu: thùng gỗ
    Công suất: 240W-720W
    Loa 4 tấc bass đôi
    Kích thước loa: 90*44*77.5
    Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
    Nghe radio FM, kết nối bluetooth

    0909 84 33 40

Zalo
Please wait...