• Máy giặt Samsung WW75K52E0WW/SV

  WW75K52E0WW/SV

  Khối lượng giặt: 7.5 kg
  Máy giặt cửa trước - Lồng ngang
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Công nghệ Inverter
  Thêm đồ khi đang giặt với cửa phụ Add Door
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WW80J42G0BW/SV

  WW80J42G0BW/SV

  Khối lượng giặt: 8 kg
  Máy giặt cửa trước - Lồng ngang
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WW80J54E0BW/SV

  WW80J54E0BW/SV

  Khối lượng giặt: 8 kg
  Máy giặt cửa trước - Lồng ngang
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WW90J54E0BW/SV

  WW90J54E0BW/SV

  Khối lượng giặt: 9 kg
  Máy giặt cửa trước - Lồng ngang
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WW10K6410QX/SV

  WW10K6410QX/SV

  Khối lượng giặt: 10.5 kg
  Máy giặt cửa trước - Lồng ngang
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Công nghệ Inverter - giặt nước nóng
  Thêm đồ khi đang giặt với cửa phụ Add Door
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA82M5110SW/SV

  WA82M5110SW/SV

  Khối lượng giặt: 8.2 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA85M5120SW/SV

  WA85M5120SW/SV

  Khối lượng giặt: 8.5 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA90M5120SG/SV

  WA90M5120SG/SV

  Khối lượng giặt: 9.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA85J5711SG/SV

  WA85J5711SG/SV

  Khối lượng giặt: 8.5 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Mâm giặt tay
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  5.790.000 đ

  4.990.000 đ (- 14 %)

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA90J5710SG/SV

  WA90J5710SG/SV

  Khối lượng giặt: 9.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Mâm giặt tay
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA10J5710SG/SV

  WA10J5710SG/SV

  Khối lượng giặt: 10.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Mâm giặt tay
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • MÁY GIẶT SAMSUNG WA10J5750SG/SV

  WA10J5750SG/SV

  Khối lượng giặt: 10.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động dây Curoa
  Mâm giặt tay - Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WA12J5750SP/SV

  WA12J5750SP/SV

  Khối lượng giặt: 12.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động trực tiếp
  Mâm giặt tay - Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WA14N6780CV/SV

  WA14N6780CV/SV

  Khối lượng giặt: 14.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động trực tiếp bằng trục
  Mâm giặt tay - Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WA16N6780CV/SV

  WA16N6780CV/SV

  Khối lượng giặt: 16.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động trực tiếp bằng trục
  Mâm giặt tay - Công nghệ Inverter
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Máy giặt Samsung WA18M8700GV/SV

  WA18M8700GV/SV

  Khối lượng giặt: 18.0 kg
  Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
  Động cơ: Truyền động trực tiếp bằng trục
  Mâm giặt tay - Công nghệ Inverter
  Giặt nước nóng
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...