• MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-9000A

  PH-9000A

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 280 W
  Diện tích làm lạnh: 50 - 70 m2
  Kích thước sản phẩm: 720 x 450 x 1230 mm
  Thể tích thùng chứa: 60 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-6700

  PH-6700

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 200 W
  Diện tích làm lạnh: 30 - 50 m2
  Kích thước sản phẩm: 680 x 460 x 1210 mm
  Thể tích thùng chứa: 70 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-56A

  PH-56A

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 280 W
  Diện tích làm lạnh: 20 - 50 m2
  Kích thước sản phẩm: 640 x 420 x 1070 mm
  Thể tích thùng chứa: 40 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-55CN

  PH-55CN

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 180 W
  Diện tích làm lạnh: 30 - 50 m2
  Kích thước sản phẩm: 640 x 420 x 1100 mm
  Thể tích thùng chứa: 70 L

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-45CN

  PH-45CN

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 200 W
  Diện tích làm lạnh: 30 - 35 m2
  Kích thước sản phẩm: 420 x 400 x 990 mm
  Thể tích thùng chứa: 40 L

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-45AN

  PH-45AN

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 200 W
  Diện tích làm lạnh: 30 - 35 m2
  Kích thước sản phẩm: 420 x 400 x 990 mm
  Thể tích thùng chứa: 40 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-3000A

  PH-3000A

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 165 W
  Diện tích làm lạnh: 20 - 25 m2
  Kích thước sản phẩm: 390 x 490 x 950 mm
  Thể tích thùng chứa: 40 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-3000

  PH-3000

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 165 W
  Diện tích làm lạnh: 20 - 25 m2
  Kích thước sản phẩm: 390 x 490 x 950 mm
  Thể tích thùng chứa: 40 L

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-2000

  PH-2000

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 200 W
  Diện tích làm lạnh: 25 - 35 m2
  Kích thước sản phẩm: 465 x 380 x 1190 mm
  Thể tích thùng chứa: 30 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-2700

  PH-2700

  Sản xuất: linh kiện tại Thái Lan
  Công suất: 150 W
  Diện tích làm lạnh: 26 m2
  Kích thước sản phẩm: 420 x 470 x 1090 mm
  Thể tích thùng chứa: 26 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

 • MÁY LÀM MÁT PENHOSE PH-1985

  PH-1985

  Sản xuất: Thái Lan
  Công suất: 100 W
  Diện tích làm lạnh: 25 - 35 m2
  Kích thước sản phẩm: 400 x 350 x 915 mm
  Thể tích thùng chứa: 10 L
  Có remote điều khiển từ xa

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...