• Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 55 inch TU8000 2020

  55TU8000

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình: 55 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 65 inch TU8000 2020

  65TU8000

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình: 65 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7100

  UA43RU7100

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:43 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7400

  UA43RU7400

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:43 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

  QA43Q65R

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:43 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng
  FacebookTwitterThêm...

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

  QA49Q65R

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:49 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

  UA50RU7400

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:50 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

  UA55RU7100

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:55 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

 • Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7400

  UA55RU7400

  Loại Tivi:Smart Tivi
  Kích cỡ màn hình:55 inch
  Độ phân giải:Ultra HD 4K
  Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
  Các ứng dụng sẵn có:Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...