• Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG400NC2

  KG400NC2

  Dung tích: 400L
  2 ngăn: Đông
  Công suất : 100W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1155x627x859 (mm)

  0909 84 33 40

 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 265NC1

  265NC1

  Dung tích: 265L
  1 ngăn: Đông
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 816x563x804(mm)

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG268DM1

  KG268DM1

  Dung tích: 300L
  1 ngăn: Đông mềm
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 873x584x820 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG268DM2

  KG268DM2

  Dung tích: 415L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1128x648x775 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG328DM2

  KG328DM2

  Dung tích: 445L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1128x648x825 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG400DM2

  KG400DM2

  Dung tích: 400L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1215x645x875 mm

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG KANGAROO KG388VC2

  KG388VC2

  Dung tích : 388L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1214 x 634 x 845

  8.150.000 đ

  6.990.000 đ (- 14 %)

 • TỦ ĐÔNG KANGAROO KG388C1

  KG388C1

  Dung tích : 388L
  Tủ 1 ngăn đông
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1214 x 634 x 845

  7.150.000 đ

  6.490.000 đ (- 9 %)

 • TỦ ĐÔNG KANGAROO KG298VC2

  KG298VC2

  Dung tích : 298L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 150W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1080 x 630 x 851

  7.550.000 đ

  6.590.000 đ (- 13 %)

 • TỦ ĐÔNG KANGAROO KG298C1

  KG298C1

  Dung tích : 298L
  Tủ 1 ngăn đông
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 950 x 604 x 845

  6.550.000 đ

  5.800.000 đ (- 11 %)

 • TỦ ĐÔNG KANGAROO KG235VC1

  KG235VC1

  Dung tích : 235L
  Tủ 1 ngăn đông
  Công suất : 150W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 754 x 564 x 845

  6.250.000 đ

  5.590.000 đ (- 11 %)

 • Tủ đông Kangaroo KG388NC2

  KG388NC2

  Dung tích : 388L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 100W
  Gas : R600A
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1160 x 630 x 860

  0909 84 33 40

 • Tủ đông Kangaroo KG418C2

  KG418C2

  Dung tích : 418L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1330 x 620 x 780

  7.990.000 đ

  6.900.000 đ (- 14 %)

 • Tủ đông Kangaroo KG388C2

  KG388C2

  Dung tích : 388L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1214 x 634 x 845

  7.650.000 đ

  6.790.000 đ (- 11 %)

 • Tủ đông Kangaroo KG298C2

  KG298C2

  Dung tích : 298L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 150W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1085 x 620 x 780

  6.990.000 đ

  6.190.000 đ (- 11 %)

 • Tủ đông Kangaroo KG235C1

  KG235C1

  Dung tích : 235L
  Tủ 1 ngăn đông
  Công suất : 150W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 754 x 614 x 845

  5.990.000 đ

  5.290.000 đ (- 12 %)

Zalo
Please wait...