• TỦ LẠNH HITACHI 415 LÍT R-B505PGV6

  R-B505PGV6

  Tủ lạnh 2 cửa ngăn đá dưới
  Dung tích 415 lít
  Công nghệ Inverter
  Cám biến nhiệt độ Eco
  Dùng gas 600a
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 203 LÍT R-H200PGV7-BSL

  R-H200PGV7-BSL

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 203 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 230 LÍT R-H230PGV7-BSL

  R-H230PGV7-BSL

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 230 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 275 LÍT R-B330PGV8-BSL

  R-B330PGV8-BSL

  Loại tủ: Ngăn đá dưới
  Dung tích tổng: 275 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 339 LÍT R-FG450PGV8

  R-FG450PGV8

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 339 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 406 LÍT R-FG480PGV8

  R-FG480PGV8

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 406 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 406 LÍT R-FG510PGV8-GBK

  R-FG510PGV8-GBK

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 450 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 489 LÍT R-FG560PGV8X-GBK

  R-FG560PGV8X-GBK

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 489 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Làm đá tự động
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI R-F560PGV7-BSL

  R-F560PGV7-BSL

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 450 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 450 LÍT R-FG560PGV7-GBK

  R-FG560PGV7-GBK

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 450 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 589 LÍT R-S700GPGV2-GBK

  R-S700GPGV2-GBK

  Loại tủ: Side by side
  Dung tích tổng: 589 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài - lấy đá ngoài
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 600 LÍT R-M700PGV2-GBK

  R-M700PGV2-GBK

  Tổng dung tích: 600 lit
  Inverter tiết kiệm điện:Có
  Tiêu thụ điện: ~ 1.8 kW/ngày
  Kháng khuẩn khử mùi: nano titanium
  Cảm ứng: cảm ứng nhiệt ECO
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 584 LÍT R-M700GPGV2-GS

  R-M700GPGV2-GS

  Loại tủ: Side by side
  Dung tích tổng: 584 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài - lấy đá ngoài
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 584 LÍT R-M700GPGV2X-MIR

  R-M700GPGV2X-MIR

  Loại tủ: Side by side
  Dung tích tổng: 584 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài - lấy đá ngoài
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 584 LÍT R-M700GPGV2X-MBW

  R-M700GPGV2X-MBW

  Loại tủ: Side by side
  Tổng dung tích: 584 lit
  Công nghệ inverter tiết kiệm điện
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.6 kW/ngày
  Chức năng lấy đá - nước ngoài
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 509 LÍT R-FW650PGV8

  R-FW650PGV8

  Loại tủ: Multi Door
  Dung tích tổng: 509 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép
  Nơi sản xuất: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 540 LÍT R-FW690PGV7

  R-FW690PGV7

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 540 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài: Có
  Bảng điều khiển điện tử bên ngoài

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 540 LÍT R-FW690PGV7X

  R-FW690PGV7X

  Loại tủ: Ngăn đá trên
  Dung tích tổng: 540 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài: Có
  Làm đá tự động: Có

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 584 LÍT R-FM800PGV2-GBK

  R-FM800PGV2-GBK

  Loại tủ: Side by side
  Dung tích tổng: 600 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Loại Gas làm lạnh: R600A
  Chế độ làm đá nhanh chóng, tiện lợi
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH HITACHI 584 LÍT R-FM800GPGV2 - GBK

  R-FM800GPGV2 - GBK

  Loại tủ: Side by side
  Dung tích tổng: 584 Lít
  Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
  Lấy nước ngoài - lấy đá ngoài
  Sản xuất tại: Thái Lan

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...