• TỦ LẠNH LG GR-B247JDS

  GR-B247JDS

  Dung tích sử dụng: 613 lít
  Kiểu tủ: Side by side - 2 cửa dọc
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  20.690.000 đ

  15.990.000 đ (- 23 %)

 • TỦ LẠNH LG GN-D440BLA

  GN-D440BLA

  Dung tích sử dụng: 440 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Có vòi lấy nước bên ngoài tủ
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-D255BL

  GN-D255BL

  Dung tích sử dụng: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Có vòi lấy nước bên ngoài tủ
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-D255PS

  GN-D255PS

  Dung tích sử dụng: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Có vòi lấy nước bên ngoài tủ
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-D315BL

  GN-D315BL

  Dung tích sử dụng: 315 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Có vòi lấy nước bên ngoài tủ
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-L315PS

  GN-L315PS

  Dung tích sử dụng: 315 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GR-D400BL

  GR-D400BL

  Dung tích sử dụng: 393 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Có vòi lấy nước ngoài
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG DOOR IN DOOR GR-X247JS

  GR-X247JS

  Dung tích sử dụng: 601 lít
  Kiểu tủ: Side by side - 3 cửa dọc
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh LG GN-L205S

  GN-L205S

  Dung tích tổng: 205 lít
  Dung tích sử dụng: 187 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-L208PS

  GN-L208PS

  Dung tích sử dụng: 208 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-L225S

  GN-L225S

  Dung tích sử dụng: 209 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-L255PS

  GN-L255PS

  Dung tích sử dụng: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH LG GN-L422GB

  GN-L422GB

  Dung tích sử dụng: 393 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ kháng khuẩn, mùi
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...