• Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV289QKV2

  BV289QKV2

  Dung tích: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá duoi
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC369QKV2

  BC369QKV2

  Dung tích: 322 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA178PSV1

  NR-BA178PSV1

  Dung tích: 152 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA228PSV1

  NR-BA228PSV1

  Dung tích: 188 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA228PTV1

  NR-BA228PTV1

  Dung tích: 188 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA228PKV1

  NR-BA228PKV1

  Dung tích: 188 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL267VSV1

  NR-BL267VSV1

  Dung tích: 234 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL267PKV1

  NR-BL267PKV1

  Dung tích: 234 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV288XSVN

  NR-BV288XSVN

  Dung tích: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV288GKVN

  NR-BV288GKVN

  Dung tích: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV289QSVN

  NR-BV289QSVN

  Dung tích: 255 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL308PSVN

  NR-BL308PSVN

  Dung tích: 271 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL308PKVN

  NR-BL308PKVN

  Dung tích: 271 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV329QSV2

  NR-BV329QSV2

  Dung tích: 290 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV329XSVN

  NR-BV329XSVN

  Dung tích: 290 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL348PKVN

  NR-BL348PKVN

  Dung tích: 303 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL359PKVN

  NR-BL359PKVN

  Dung tích: 326 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV368GKVN

  NR-BV368GKVN

  Dung tích: 322 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL389PKVN

  NR-BL389PKVN

  Dung tích: 366 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH PANASONIC NR-BX418GKVN

  NR-BX418GKVN

  Dung tích: 363 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Có ngăn đông mềm
  Khay kính chịu lực
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...