• Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV

  RT19M300BGS/SV

  Dung tích tổng: 216 lít - Thực: 208 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ: 345 kWh/năm
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH SAMSUNG RT20HAR8DSA/SV

  RT20HAR8DSA/SV

  Dung tích tổng: 216 lít - Thực: 208 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ: ~ 0.77 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT20HAR8DDX/SV

  RT20HAR8DDX/SV

  Dung tích tổng: 208 lít - Thực: 208 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện tiêu thụ:~ 0.93 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT22M4033S8/SV

  RT22M4033S8/SV

  Dung tích tổng: 243 lít - Thực: 236 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 0.9 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT25M4033S8/SV

  RT25M4033S8/SV

  Dung tích tổng: 264 lít - Thực: 256 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 0.9 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RB27N4170S8/SV

  RB27N4170S8/SV

  Dung tích tổng: 276 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.01 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH SAMSUNG RB27N4180S8/SV

  RB27N4180S8/SV

  Dung tích tổng: 276 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.01 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RB30N4010S8/SV

  RB30N4010S8/SV

  Dung tích tổng: 310 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.04 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • TỦ LẠNH SAMSUNG RB30N4180S8/SV

  RB30N4180S8/SV

  Dung tích tổng: 307 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.05 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Việt Nam

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT32K5932S8/SV

  RT32K5932S8/SV

  Dung tích tổng: 319 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 0.92 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV

  RT35K5982S8/SV

  Dung tích tổng: 360 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.08 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

 • Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV

  RT38K5982SL/SV

  Dung tích tổng: 394 lít
  Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa
  Công nghệ Inverter
  Khay kính chịu lực
  Điện năng tiêu thụ:~ 1.03 kW/ngày
  Bảo hành: 24 tháng
  Xuất xứ: Thái Lan

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...