• LOA KÉO BOBOS FX-V

  FX-V

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 200W-400W
  Kích thước loa: 43.5*40*74
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS FX-II

  FX-II

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 220W-440W
  Kích thước loa: 44.5*51*98
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS FX-I

  FX-I

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 250W-500W
  Loa Bass 4 tấc đôi
  Kích thước loa: 45*44*152
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN BX-4

  BX-4

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 220W-440W
  Loa 2 tấc 4 Bass
  Kích thước loa: 49*45*86
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN BX-2

  BX-2

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 300W-600W
  Loa 4 tấc bass đôi
  Kích thước loa: 45*44.5*132
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN FX-IX

  FX-IX

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 240W-720W
  Loa 4 tấc bass đôi
  Kích thước loa: 90*44*77.5
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN FX-VIII

  FX-VIII

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 260W-780W
  4 Loa Bass 25 cm
  Kích thước loa: 57.5*47.5*97
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

 • LOA KÉO BOBOS ĐIỆN Q9

  Q9

  Chất liệu: thùng gỗ
  Công suất: 240W-720W
  Loa 4 tấc bass đôi
  Kích thước loa: 90*44*77.5
  Hỗ trợ nghe nhạc MP3 từ cổng USB/TF/SD card
  Nghe radio FM, kết nối bluetooth

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...