• Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

  KG398C2

  Dung tích: 252L
  Số ngăn: 1 ngăn đông - 2 cửa
  CN kháng khuẩn Nano Silver
  Công suất: 100W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1155x627x859 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG498C2

  KG498C2

  Dung tích: 327L
  Số ngăn: 2 ngăn( đông + mát)
  CN kháng khuẩn Nano Silver
  Công suất: 100W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1270 x 688 x 858 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

  KG399IC1

  Dung tích: 286L
  Số ngăn: 1 ngăn đông + 2 cửa
  CN kháng khuẩn Nano Silver
  Cn Inverter: tiết kiệm điện
  Công suất: 70-100W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1155x627x859 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông Kangaroo 354 lít KG 668C1

  KG 668C1

  Dung tích: 354L
  Số ngăn: 1 ngăn đông + 2 cửa
  CN kháng khuẩn Nano Silver
  Gas : R134a
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1275x783x825 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG268DM2

  KG268DM2

  Dung tích: 415L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1128x648x775 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG328DM2

  KG328DM2

  Dung tích: 445L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1128x648x825 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông mềm Kangaroo KG400DM2

  KG400DM2

  Dung tích: 400L
  2 ngăn: Đông mềm + Mát
  Công suất : 180W
  Gas : R600A
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1215x645x875 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ đông Kangaroo KG388NC2

  KG388NC2

  Dung tích : 388L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 100W
  Gas : R600A
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1160 x 630 x 860

  0909 84 33 40

 • Tủ đông Kangaroo KG298C2

  KG298C2

  Dung tích : 298L
  Tủ 1 ngăn đông + 1 ngăn mát
  Công suất : 150W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1085 x 620 x 780

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...