• Tủ Đông Sanaky Inverter VH-4099A4KD (1 Ngăn Đông 400 Lít Màu Xanh Ngọc)

  VH-4099A4KD

  Dung tích : 400L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 80.9W
  Công nghệ Inverter
  Mặt kính cường lực
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước: 1329 x 620 x 845mm

  0909 84 33 40

 • Tủ Đông Sanaky Inverter VH-4099W4K (2 Ngăn Đông, Mát 400 Lít Màu Xám)

  VH-4099W4K

  Dung tích : 400L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 80.9W
  Công nghệ Inverter
  Mặt kính cường lực
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1329 x 620 x 845 mm

  0909 84 33 40

 • Tủ Đông Sanaky Inverter VH-3699A4K (1 Ngăn Đông 360 Lít Màu Xám)

  VH-3699A4K

  Dung tích : 360L
  Công suất : 80.9W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Mặt kính cường lực
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước :1215 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • Tủ Đông Sanaky Inverter VH-2599W4KD

  VH-2599W4KD

  Dung tích : 250L
  Công suất : 80.9W
  Gas : R600A
  2 ngặn: Đông + Mát
  Mặt kính cường lực
  Công nghệ inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 985 x 620 x 845 (mm)

  0909 84 33 40

 • Tủ đông Inverter Sanaky VH-2899W4KD

  VH-2899W4KD

  Dung tích : 280L
  Công suất : 80.9W
  Gas : R600A
  2 ngăn: Đông + Mát
  Mặt kính cường lực
  Công nghệ inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1080 x 620 x 845 (mm)

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY 1599HYK

  1599HYK

  Dung tích : 100L
  Công suất : 80.1W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 615 x 620 x 845 (mm)

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699HY

  VH-5699HY

  Dung tích : 430L
  Công suất : 191.7W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1357 x 761 x 900

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099A1

  VH-4099A1

  Dung tích : 320L
  Công suất : 136W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1329 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699A1

  VH-3699A1

  Dung tích : 280L
  Công suất : 122.2W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1215 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W1

  VH-5699W1

  Dung tích : 400L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 191.7W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1357 x 761 x 900

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W1

  VH-4099W1

  Dung tích : 300L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 136W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1329 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W1

  VH-3699W1

  Dung tích : 270L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 122.2W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1215 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W1

  VH-2899W1

  Dung tích : 230L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 111.5W
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1080 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W3

  VH-5699W3

  Dung tích : 400L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 146.3W
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1357 x 761 x 900

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W3

  VH-6699W3

  Dung tích : 500L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 146.3W
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1685 x 761 x 900

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W3

  VH-4099W3

  Dung tích : 300L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 80.9W
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1329 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W3

  VH-3699W3

  Dung tích : 270L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 80.9W
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1215 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W3

  VH-2899W3

  Dung tích : 240L
  2 Ngăn : Đông - Mát
  Công suất : 80.9W
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1080 x 620 x 845

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8699HY3

  VH-8699HY3

  Dung tích : 760L
  Công suất : 180.6W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 2013 x 761 x 900

  0909 84 33 40

 • TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699HY3

  VH-6699HY3

  Dung tích : 530L
  Công suất : 160.6W
  Gas : R600A
  Nhiệt độ : ≤-18°C
  Công nghệ Inverter
  Chất liệu dàn lạnh : Ống đồng
  Kích thước : 1685 x 761 x 900

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...