• Tủ mát Alaska Inverter LC-533HI

  LC-533HI

  Dung tích: 350 L
  Công suất : 220W
  CN Inverter: tiết kiệm điện
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Kích thước: 540x615x1985 mm

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA 2 CÁNH SL-12C

  SL-12C

  Công suất : 580W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 7.1 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 1110 x 690 x 2079

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA 2 CÁNH SL-8C

  SL-8C

  Công suất : 400W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 6.7 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 1120 x 610 x 1973

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA 2 CÁNH SL-7C

  SL-7C

  Công suất : 349W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 5.2 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 880 x 610 x 1979

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-743DB

  LC-743DB

  Công suất : 285W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 3.7 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 610 x 610 x 1973

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-633DB

  LC-633DB

  Công suất : 230W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 2.9 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 570 x 601 x 1820

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-533DB

  LC-533DB

  Công suất : 160W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 2.0 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 600 x 595 x 1750

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-433DB

  LC-433DB

  Công suất : 145W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 1.5 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 540 x 520 x 1780

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA INVERTER LC-733HI

  LC-733HI

  Công suất : 170W
  Gas : R134A
  Lốc máy Inverter : tiết kiệm điện năng
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 2.3 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 610 x 610 x 1973

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA INVERTER LC-633HI

  LC-633HI

  Công suất : 216W
  Gas : R134A
  Lốc máy Inverter : tiết kiệm điện năng
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 2.2 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 570 x 601 x 1820

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA INVERTER LC-533HI

  LC-533HI

  Công suất : 216W
  Gas : R600A
  Lốc máy Inverter : tiết kiệm điện năng
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 3.5 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 650 x 610 x 2079

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-933C

  LC-933C

  Công suất : 335W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : Đồng
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 3.5 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 700 x 610 x 2079

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-833C

  LC-833C

  Công suất : 285W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : Đồng
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 3.5 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 650 x 610 x 2079

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-743H

  LC-743H

  Công suất : 285W
  Gas : R134a/220g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 3.7 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 610 x 610 x 1973

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-633H

  LC-633H

  Công suất : 230W
  Gas : R134a
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 2.9 kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 570 x 601 x 1820

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-533H

  LC-533H

  Công suất : 260W
  Gas : R600a/60g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 1.5kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 540 x 615 x 1985

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-433H

  LC-433H

  Công suất : 210W
  Gas : R600a/50g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 1.3kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 540 x 575 x 1805

  0909 84 33 40

 • TỦ MÁT ALASKA LC-333H

  LC-333H

  Công suất : 200W
  Gas : R600a/45g
  Nhiệt độ : 0-10ºC
  Chất liệu dàn lạnh : coil nhôm
  Công suất tiêu thụ(KW/h) : 1.2kW/24h
  Kích thước (DxRxC) : 540 x 575 x 1685

  0909 84 33 40

Zalo
Please wait...